احداث نخستین هتل تمام گردان جهان در مازندران


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، عضو مجمع مشورتی توسعه استان های کشور از ساخت اولین هتل تمام گردان جهان در […]

لغو حج ایرانی ها برای عربستان گران تمام شد


ارسال شده توسط:

در سال های گذشته طی این دوره دست کم قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زائران ایرانی به منظور شرکت در […]

انتقال تمام ایستگاه های قطار به داخل شهرها


ارسال شده توسط:

محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه انتقال تمام ایستگاه های راه آهن به داخل شهر را در دستور […]

افزایش تعداد گردشگران ورودی؛ در سایه حرکت هماهنگ و به هم پیوسته تمام ارکان گردشگری


ارسال شده توسط:

مقاصد گردشگری از شبکه ای به هم پیوسته از خدمات گردشگری شکل گرفته اند. استاندارد و کیفیت این خدمات حرف اول […]

دوره تورهای “شادِ شاد” تمام می شود؟


ارسال شده توسط:

آگاه شدن راهنمایان تور و فرا گرفتن استانداردهای جهانی با این هدف که سفر برای گردشگران خسته کننده و کِسالت آور […]

بهره برداری از تمام خطوط قطار شهری مشهد در یک بازه ۵ تا ۶ ساله


ارسال شده توسط:

سید صولت مرتضوی در رابطه با توسعه خط یک قطار شهری مشهد، اظهار داشت: توسعه خطوط قطار شهری خدمتی بزرگ در […]