فراهم کردن تمهیدات ایمنی برای ورزشکاران در محور شمشک-دیزین


ارسال شده توسط:

مهدی قلی زاد گفت: محور شمشک-دیزین یک محور ویژه با موقعیت توپوگرافی خاص خودش است که جزو صعب العبورترین محورهای کوهستانی […]