گردشگری در تناقض با اصول پایداری است


ارسال شده توسط:

شمس السادات زاهدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده کتب متعدد در نشست «هم اندیشی توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست» […]