تنظیم برنامه های ویژه گردشگری در پساتحریم


ارسال شده توسط:

مرتضی رحمانی موحد در گفت و گو با خبرنگار گردشگری ایسنا، از دوران پساتحریم با عنوان مدیریت امور در شرایط عادی […]