دفن اموات وجهه گردشگری تنگه رازیانه را مخدوش می کند


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام، عبدالمالک شنبه زاده در کارگروه میراث فرهنگی و […]