بازگشت پرواز تهران-پاریس به فرودگاه بخاطر نقص در سیستم ارتباطی


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ پرواز شماره ۷۳۳ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی در مسیر تهران-پاریس ساعت ۱۰:۰۵ فرودگاه […]