تهرانگری با اتوبوس های سوئدی


ارسال شده توسط:

علی رفیعی در در این باره گفت: «اتوبوس های خریداری شده محصول کشور سوئد هستند که یک دستگاه از این تعداد، […]