تونل نیایش به ایستگاه مکمل تهویه مجهز می شود


ارسال شده توسط:

به گزارش معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهدی پورهاشمی با بیان آن که ایستگاه تهویه تونل نیایش به عنوان سیستم […]