سفرهای نوروزی، آزمون توانایی مدیریت گردشگری کشور


ارسال شده توسط:

در طول ۱۳ روز آغازین سال نو شمسی، حجم بالایی از گردشگران در سطح کشور در دو مقطع زمانی دست به […]