نمی توانیم به کشاورزان به خاطر تخت جمشید فشار بیاوریم


ارسال شده توسط:

به گزارش ایلنا، مسعود سلطانی فر در ارتباط با فرونشست زمین در اطراف تخت جمشید، گفت: مکاتبات زیادی را با دستگاه […]

با توسعه گردشگری می توانیم کشور را بسازیم


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ سعید شیرکوند در مراسم کلنگ زنی هتل ۵ ستاره “کیو” بیان کرد: اگر به تاثیر صنعت های […]