در رکود هتلداری افزایش نرخ چه توجیهی دارد؟


ارسال شده توسط:

احتمال افزایش نرخ هتل ها که توسط جامعه هتلداران ایران مطرح شده است با اظهارات قبلی مسئولان این تشکل مبنی بر […]