احیاء بناهای تاریخی ایران توجیه مطلوبی دارد


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا)؛ محمدرضا پوینده در ابتدای این نشست تصریح کرد: با توجه به پتانسیل منحصر […]