برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر مجموعه فرهنگی، تاریخی نیاوران


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخ نیاوران این مراسم با حضور محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی، محمدجواد عباباف، مدیرکل حراست […]