شناسایی یوزپلنگ تلف شده در توران


ارسال شده توسط:

بر اساس گفته های مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، علت مرگ یوزپلنگ به احتمال زیاد […]