دهکده ی پنهان Furore

دهکده ای پنهان در یک آبدره در ایتالیا


ارسال شده توسط:

Furore نام دهکده ای کوچک در ایتالیاست که در بخش جنوب غربی این کشور واقع شده است. این دهکده در میان یک […]