تورها آزاد شد؛ ترکیه همچنان ناامن است


ارسال شده توسط:

محمدناصر گلدوست در رابطه با اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها، مبنی بر اینکه تورهای ترکیه پس از بازگشایی […]