سفر با تورِ بدون راهنما در ایران ممنوع!


ارسال شده توسط:

افزایش تورهای گردشگری خارجی در ایران، برخی آژانس های مسافرتی را بر آن داشته تا به بهانه کمبود راهنمای تخصصی و […]