تورگردانان ۱۵ کشور با رئیس سازمان میراث فرهنگی دیدار کردند


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی؛ معاون رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به اینکه برای درک تصویر واقعی […]

نقاط ضعف و قوت گردشگری ایران از نگاه تورگردانان بین المللی


ارسال شده توسط:

گردشگری کلیدواژه این روزهای کشور و یکی از مهم ترین صنایع برگزیده جهان در سال های اخیر است و هر روز […]