تور مالزی

تور مالزی کوالالامپور ۲ شهریور


ارسال شده توسط:

تور مالزی کوالالامپور تور مالزی کوالالامپور

تور مالزی

تور کوالالامپور ۱۷ شهریور


ارسال شده توسط:
نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال Sandpiper 3 BB 3,790,000 4920000 3730000 3490000 700000 Maytower [...]
تور مالزی

تور مالزی کوالالامپور ۱ شهریور


ارسال شده توسط:

تور مالزی کوالالامپور تور مالزی کوالالامپور

غذاهای محلی مالزی


ارسال شده توسط:

غذاهای محلی مالزی مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کوالالامپور است. این روزها مالزی جزو تورهای مسافرتی محبوب […]

تور مالزی ۲۹ دی


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Sandpiper 3 1,660,000 BB Anacasa 3 1,830,000 BB Metro 3 1,920,000 BB Grand Season 4 1,970,000 BB [...]

تور مالزی کوالالامپور ۱۶ بهمن


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Sandpiper 3 1910000 BB Anacasa 3 2090000 BB Metro 3 2090000 BB Grand Season 4 2180000 BB [...]

تور مالزی کوالالامپور ۱۸ اسفند


ارسال شده توسط:
نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)کودک بدون تختکودک زیر 2سال Sandpiper 3 BB 1,860,000 1750000 450000 Anacasa 3 BB 2,040,000 1850000 450000 [...]

تور مالزی کوالالامپور ۳ اسفند


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Sani 3 1,700,000 BB Sandpiper 3 1,730,000 BB WP 4 1,960,000 BB Grand Season 4 2,030,000 BB [...]

تور مالزی کوالالامپور ۲۲ بهمن


ارسال شده توسط:
نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال Sandpiper 3 BB 1,970,000 2340000 1950000 1840000 450000 Pacific [...]

تور مالزی کوالالامپور ۲۵ بهمن


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Sandpiper 3 1,960,000 BB Anacasa 3 2,150,000 BB Metro 3 2,160,000 BB Grand Season 4 2,260,000 BB [...]