تور کوالالامپور

تور کوالالامپور سنگاپور ۴ آذر


ارسال شده توسط:
نام هتل کوالالامپوردرجهنام هتل سنگاپوردو تخته (هرنفر)خدمات Sandpiper 4 Quality 2,370,000 BB Quality 4 Quality 2,670,000 BB Royal 4 Boss 2,790,000 [...]
تور کوالالامپور

تور کوالالامپور ۳۰ آذر


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Wira 3 1550000 BB Sandpiper 3 1600000 BB Anacasa 3 1740000 BB Grand Season 4 1860000 BB [...]
تور کوالالامپور

تور کوالالامپور ۲۳ آذر


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Wira 3 1790000 BB Sani 3 1870000 BB Sandpiper 3 1900000 BB Grand Season 4 2090000 BB [...]