تور تایلند ارزان

تور ترکیبی تایلند: ۴ شب پوکت ۳ شب بانکوک ورود ۲۳ خرداد ۹۶


ارسال شده توسط:
نام هتل بانکوکدرجهنام هتل پوکتدو تخته (هرنفر)خدمات Happy Land 3* Triple Round Place 2,560,000 BB Howard Square 3* PJ Patong 2,700,000 [...]
تور تایلند ارزان

تور ترکیبی تایلند ۴ شب پوکت + ۳ شب بانکوک ۱۷ دی


ارسال شده توسط:
پوکت بانکوک 17 دی نام هتل پوکتدرجهنام هتل بانکوکدو تخته (هرنفر)خدمات YK Patong 3 Eastin Easy Siam 2,590,000 BB Bayshore Ocean [...]