کلیسای جامع تثلیث گرجستان


ارسال شده توسط:

کلیسای جامع تثلیث گرجستان کلیسای جامع تثلیث  یکی از کلیساهای شاهکار مسیحیت است ، این کلیسا که با نام سامبا ( Sameba ) هم شناخته […]

پارک متاتسمیندا تفلیس


ارسال شده توسط:

پارک متاتسمیندا تفلیس یکی از محبوب ترین جاذبه های طبیعی و هیجانی تفلیس که دیدنش را در طی سفرتان به این […]

قلعه ناریکالا در تفلیس


ارسال شده توسط:

قلعه ناریکالا در تفلیس تفلیس از آن شهرهاست که به سبب نزدیکی جغرافیایی، هزینه های مناسب و البته بافت شهری مدرنش، […]

تور تفلیس

تور تفلیس ۷ اسفند


ارسال شده توسط:
تور تفلیس نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)کودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال Hiltop Varketeli 3 BB 450,000 430000 410000 250000 [...]
تور تفلیس

تور تفلیس ۱۸ دی


ارسال شده توسط:
تور تفلیس نام هتلدو تخته (هر نفر)ستارهخدماتکودک بدون تخت Polo 870,000 3 BB 770000 Like 910,000 3 BB 770000 Hiltop Varketeli [...]
تور تفلیس

تور تفلیس ۲۱ دی


ارسال شده توسط:
تور تفلیس نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)کودک بدون تخت Poo 3 BB 855,000 850000 Like 3 BB 900,000 850000 Hiltop Varketeli [...]
تور تفلیس

تور تفلیس ۲۰ اسفند


ارسال شده توسط:
تور تفلیس نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت eurasia 3 BB 645,000 745000 640000 550000 lux inn [...]
تور تفلیس

تور تفلیس ۲۵ دی


ارسال شده توسط:
تور تفلیس نام هتلدو تخته (هر نفر)ستارهخدماتکودک بدون تخت Polo 650,000 3 BB 650000 Like 700,000 3 BB 650000 View Lake [...]
تور تفلیس

تور تفلیس ۱۶ بهمن


ارسال شده توسط:
تور تفلیس نام هتلدرجهخدماتدو تخته (هرنفر)یک تختهبا تختکودک بدون تخت polo 3 BB 645,000 845000 625000 630000 hiltop 4 BB 730,000 [...]
تور تفلیس

تور تفلیس ۱۷ دی


ارسال شده توسط:
تور تفلیس نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)کودک بدون تخت Polo 3 BB 600,000 600,000 Like 3 BB 650,000 600,000 Hiltop Varketeli [...]