شروع گردشگری فضایی از سال ۲۰۲۰


ارسال شده توسط:

مسافران فضایی یک شرکت دولتی چینی فعال در زمینه هوا فضا، اعلام کرده، طرح سه مرحله ای برای شروع صنعت گردشگری […]