تور مالزی

تور کوالالامپور ۱۷ شهریور


ارسال شده توسط:
نام هتلستارهخدماتدو تخته (هر نفر)یک تختهکودک با تختکودک بدون تختکودک زیر 2سال Sandpiper 3 BB 3,790,000 4920000 3730000 3490000 700000 Maytower [...]

تور کوالالامپور ۲۹ آبان


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Wira 3 1670000 BB Sandpiper 3 1700000 BB Sani 3 1730000 BB Flamingo 3 1800000 BB Grand [...]
تور مالزی

تور مالزی ۹ اسفند ۹۵ Copy


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Sani 3 1,520,000 BB Pacific Express 3 1,540,000 BB Maytower 3 1,640,000 BB Grand Season 4 1,750,000 [...]
تور مالزی

تور مالزی کوالالامپور ۲۰ اردیبهشت ۹۶


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Wira 3 1,450,000 BB Sani 3 1,520,000 BB Sandpiper 3 1,530,000 BB Pacific Express 3 1,550,000 BB [...]
تور مالزی

تور مالزی کوالالامپور ۲۷ اردیبهشت ۹۶


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Sani 3 1,750,000 BB Sandpiper 3 1,800,000 BB Maytower 4 1,900,000 BB Grand Season 4 2,040,000 BB [...]
تور مالزی

تور مالزی کوالالامپور ۶ شب و ۷ روز ورود ۱۷ خرداد ۹۶


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Wira 3 2690000 BB Sani 3 2730000 BB Sandpiper 3 2780000 BB Pacific Express 3 2820000 BB [...]
تور مالزی

تور مالزی کوالالامپور ۶ شب و ۷ روز


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Wira 3 1730000 BB Sani 3 1770000 BB Sandpiper 3 1830000 BB Pacific Express 3 1840000 BB [...]
تور مالزی

تور مالزی ۱۳ ، ۱۶ و ۱۸ اسفند ۹۵


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Sandpiper 3 1,690,000 BB Pacific Express 3 1,730,000 BB Grand Season 4 1,970,000 BB Sunway Putra 5 [...]
تور مالزی

تور مالزی ۱۸ اسفند ۹۵


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Sani 3 1,460,000 BB Sandpiper 3 1,490,000 BB Pacific Express 3 1,540,000 BB WP 4 1,650,000 BB [...]
تور مالزی

تور مالزی کوالالامپور ۱۷ اردیبهشت ۹۶


ارسال شده توسط:
نام هتلدرجهدو تخته (هرنفر)خدمات Sani 3 1,750,000 BB Sandpiper 3 1,800,000 BB Maytower 4 1,900,000 BB Grand Season 4 2,040,000 BB [...]