شهر افسوس در کوش آداسی


ارسال شده توسط:

شهر افسوس در کوش آداسی در بخش های غربی کشور ترکیه و در نزدیکی شهر ساحلی کوش آداسی، یکی از تاریخی ترین شهرهای […]

کوش آداسی


ارسال شده توسط:

کوش آداسی کوش آداسی یکی از زیباترین  بندرهای مدیترانه ای در  ترکیه است. این شهر که به داشتن مراکز خرید مناسب […]