توصیف مسافر پاکستانی از سفر به ایران


ارسال شده توسط:

به گزارش «ایرنا» نعمان افضل که چندی پیش برای شرکت در سمینار انجمن بین المللی تله کام به ایران آمده بود […]