توضیحات سازمان میراث درباره گران فروشی کاخ جهانی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این توضیحات تاکید کرده است: «مدیریت مجموعه و کارکنان […]