توضیح معاون گردشگری کشور درباره تورهای المپیک


ارسال شده توسط:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نامه ای به وزارت ورزش نوشته و خواسته تا برای جلوگیری از تکرار اتفاقات المپیک ها […]

توضیح معاونت گردشگری درباره‌ گران‌ فروشی هتل‌ ها


ارسال شده توسط:

معاونت گردشگری به اعتراض جمعی از فعالان گردشگری نسبت به گران‌ فروشی برخی هتل‌ ها در مغایرت با نرخ تعیین شده‌ […]