خودروهای دودزا در البرز توقیف می شوند


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا؛ سرهنگ همایون شریفی افزود: با توجه به آلودگی چند روز گذشته و پیش رو؛ این طرح با […]