برندهای سوغاتی، تولیدات شهرهای کوچک، به نام شهرهای بزرگ


ارسال شده توسط:

زمانی که در شیراز زندگی می کردم کسی نبود که نداند لیموهای سبز کوچک و آبدار که طعم حقیقی ترش لیمو […]

باستان شناسان در جستجوی نقش تپه یلدا در تولیدات عصر مفرغ


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ حسینعلی کاوش سرپرست هیات باستان شناسی تپه یلدا و استادیار گروه باستان […]