عدم توجه به تنوع لیست های قیمتی، از دست رفتن ارزش های تولیدی


ارسال شده توسط:

محسن نظری، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در نشست هم اندیشی گردشگری حلال همزمان با نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و […]