“عمارت مسعودیه” را به توپ بستند


ارسال شده توسط:

این جا عمارت تاریخی مسعودیه است، جایی که مسئولان بهره برداری کنونی آن در همین هفته گذشته تاکید کردند، جواهری کمیاب […]

“عمارت مسعودیه” را به توپ بستند


ارسال شده توسط:

این جا عمارت تاریخی مسعودیه است، جایی که مسئولان بهره برداری کنونی آن در همین هفته گذشته تاکید کردند، جواهری کمیاب […]

“عمارت مسعودیه” را به توپ بستند


ارسال شده توسط:

این جا عمارت تاریخی مسعودیه است، جایی که مسئولان بهره برداری کنونی آن در همین هفته گذشته تاکید کردند، جواهری کمیاب […]

تخریب بافت تاریخی بوشهر، سازمان میراث فرهنگی توپ را به زمین مردم انداخت


ارسال شده توسط:

کمپین نجات بافت تاریخی بوشهر در نامه ای سرگشاده به وزیر فرهنگ و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری […]