عادت به فراموشی تو نخواهم کرد؛ عباس


ارسال شده توسط:

عباس جعفری متولد ۱۳۴۱ طبیعت گرد، ایران شناس، نویسنده، عکاس و کوهنورد ایرانی در ۱۶ شهریور ۸۸ در حالی که با […]