ملودی اقوام، موسیقی دستگاهی را از تکرار نجات می دهد


ارسال شده توسط:

احمد صدری – محقق و مدرس موسیقی – با بیان این که موسیقی از مقتضیات فرهنگ و یکی از وجوه ظهور […]

یارانه سفر، توزیع مکانی یا تکرار تجربه های گذشته


ارسال شده توسط:

به گزارش دنیای اقتصاد هفته گذشته، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از پرداخت یارانه سفر با هدف ترویج […]

گام سوم؛ ایرانگردی. تکرار می کنیم؛ ایرانگردی


ارسال شده توسط:

سال های سخت و تنگنای زندگی رو به پایان است و مردم با انتخاب های خود، به شکوفایی غنچه “امید” در […]