دلیل عدم پخش تیزر گردشگری ایران در شبکه های خارجی


ارسال شده توسط:

مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری در پاسخ به اینکه، چرا تیزرهای تبلیغی گردشگری ایران در خارج از کشور پخش نمی شود […]