شقایق های کالپوش زیر تیغ گردشگری ناپایدار


ارسال شده توسط:

دشت شقایق های کالپوش شاهرود یکی از مناطقی است که هر ساله در اردیبهشت ماه گردشگران فراوانی را به این منطقه […]

تاریخ پارینه سنگی زیر تیغ طرح گرمسیری در اندیمشک


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، «شقایق هورشید»، سرپرست هیات باستان شناختی این محوطه تاریخی با اعلام این مطلب گفت: برنامه بررسی و […]