اینترنت ۱۲ مگابیت بر ثانیه در خطوط هواپیمایی آمریکا


ارسال شده توسط:

از این پس مسافرینی که سوار بر هواپیماهای خطوط هوایی آمریکا می شوند از اینترنت ۱۲ مگابیت بر ثانیه استفاده می […]