نقش راه آهن در ثبات اقتصادی کشور


ارسال شده توسط:

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن در جلسه تقدیر از همکارانی که جز خانواده شهدا و جانبازان […]

۹ توصیه سیاستی برای ثبات رشد گردشگری ایران


ارسال شده توسط:

بعد از سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت روحانی، گردشگری ورودی به ایران رو به افزایش بوده است. با این […]

ثبات قیمت هتل ها در ایام نوروز


ارسال شده توسط:

محمد علی فرخ مهر از ثبات قیمت هتل ها برای ایام نوروز خبر داد و اظهار کرد: در دولت جدید بنا […]

بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران


ارسال شده توسط:

چکیده: مقوله امنیت و شاخص های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا […]