بازدید ۵۰ نفر از تورگردان‌ های کشور از جاذبه‌ های گردشگری استان مرکزی


ارسال شده توسط:

دبیر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مرکزی گفت: بازدید ۵۰ نفر از تورگردان‌ های کشور از اماکن تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌ […]