میدان جمهوری ایروان


ارسال شده توسط:

میدان جمهوری ایروان اگر قصد سفر به کشور ارمنستان و پایتخت باستانی شهر ایروان را دارید، حتما  میدان جمهوری ایروان (هراپراک در زمان […]

زیبایی های ارمنستان


ارسال شده توسط:

به لطف عکسبرداری مدرن و استفاده از هلی شات، منظره های زیبا، یابودهای طبیعی به نحوی بسیار متفاوت تر به چشم […]