پارک مرکزی نیویورک


ارسال شده توسط:

 Central Park New York  پارک مرکزی نیویورک نام پارک بزرگ و معروفی می باشد که در مرکز منهتن و در میان مراکز تجاری شهر نیویورک قرار گرفته است. […]