المپیک در رگ شهر جاری نیست


ارسال شده توسط:

همه متحد نیستند «ریودوژانیرو» به معنای «رودخانه ژانویه» دومین شهر بزرگ برزیل و سومین منطقه شهری بزرگ آمریکای جنوبی است که […]

بودجه ۳۰ میلیاردی صنایع دستی در سال جاری


ارسال شده توسط:

به گفته معاون رئیس جمهوری برای اولین بار، صنایع دستی در قانون بودجه سال ۹۵ دارای ردیف بوده و در بودجه […]

صدور گواهینامه های توریسم حلال تا پایان سال جاری


ارسال شده توسط:

مرتضی رحمانی موحد در جریان سفر به استان لرستان با بیان این خبر افزود: این نوع گردشگری بستر، امتیاز و شاخص […]

عملکرد ۱۱ ماهه پایانه های چهارگانه تهران در سال جاری


ارسال شده توسط:

به گزارش تین نیوز، میزان رضایتمندی شهروندان مسافر در سال ۹۲ حدود ۷۲ درصد و طی ۱۱ ماهه سال ۹۳ بیش […]