آشنایی با هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۴۷ معروف به جامبوجت


ارسال شده توسط:

هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ که نخستین بار در سال ۱۹۷۰ توسط شرکت پن آمریکن به دنیا معرفی شد، انقلاب بزرگی در صنعت […]