شناسایی ۲۹ محوطه باستانی در محدوده سد جامیشان


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کامیار گودرزی سرپرست هیأت بررسی باستان شناختی محدوده مخزن سد جامیشان شهرستان […]