صنایع دستی در برنامه ششم توسعه جایگاهی ممتاز دارد


ارسال شده توسط:

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ سمیع الله حسینی مکارم معاون توسعه […]