جا به جایی یک میلیون مسافر نوروزی با قطارهای رجاء


ارسال شده توسط:

سید حسن موسوی نژاد مدیرعامل شرکت رجاء از جا به جایی یک میلیون مسافر نوروزی با قطارهای شرکت متبوعش در ایام […]

بزرگ ترین جا به جایی انسانی با آغاز سال جدید چینی شروع می شود


ارسال شده توسط:

به گزارش Lonely Planet، فصل فستیوال سفرهای بهاره، یک دوره زمانی پیرامون سال جدید چینی است که بسیاری از مردم دست […]