تاسیس ایرلاین های جدید؛ تهدید یا فرصت


ارسال شده توسط:

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی روز دوشنبه ۲۲ شهریورماه از موافقت با درخواست تاسیس ۶ شرکت هواپیمایی خبر داد. این موضوع […]