رونمایی از جدیدترین خط فقر در ایران


ارسال شده توسط:

مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یعنی خط […]