جزیره باستانی ای در یونان | مونمواسیا را بشناسید

جزیره باستانی ای در یونان | مونمواسیا را بشناسید


ارسال شده توسط:

«مونمواسیا» عنوان یک جزیره ی باستانی واقع در کشور یونان میباشد. شهر کوچکی در آن قرار دارد که از سمت خشکی اصلی، به […]