کشف جسد شش زن و یک رسم بی رحمانه


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، باستان شناسان باقی مانده جسد شش زن جوان را که به روشی غیرعادی به خاک سپرده شده […]